Didier vertelt over ‘waarom in de politiek?’

Marian vraagt aan Didier in dit kort interview: “Waarom wil jij nu in de politiek?”
“Wel, omdat het beter kan. Als je je zo lang inzet in het werkveld, dan weet je dat het beleid moet veranderen wil je structurele verandering mogelijk maken.

juni 2018